Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Hotelstars Union kritēriji


Vienotā "Hotelstars Union" viesnīcu klasifikācija no 2015. gada 1. janvāra notiek saskaņā ar atjaunotajiem kritērijiem 2015.-2020. gadam.

Tā kā "Hotelstars Union" klasifikācijas kritēriji ir regulāri jāaktualizē un jāatjauno atbilstoši klientu mainīgajām prasībām, "Hotelstars Union" Klasifikācijas padomē izveidotā kritēriju pārskatīšanas darba grupa gandrīz divu gadu garumā kopīgi strādāja, organizējot un analizējot šobrīd nu jau 15 "Hotelstars Union" dalībvalstu viesnīcu viesu anketēšanu tiešsaistē klientu vēlmju noskaidrošanai, kā arī veicot darba grupā pārstāvēto valstu speciālistu viedokļu un priekšlikumu saskaņošanu. Tādējādi, jaunajos Hotelstars Union klasifikācijas kritērijos 2015. - 2020. gadam ir maksimāli ņemtas vērā gan klientu, gan viesnīcnieku vēlmes visās "Hotelstars Union" dalībvalstīs, tajā skaitā Latvijā. Jaunie kritēriji ir spēkā nākamajam 6 gadu posmam ( iepriekšējā 5 gadu posma vietā), kas ļaus pārejas periodu uz jaunajām prasībām pagarināt līdz 2 gadiem sekmīgākai "Hotelstars Union" prasību harmonizēšanai viesnīcās ar katru gadu pieaugošajā dalībvalstu skaitā dažādos Eiropas reģionos, tostarp Latvijā un visā Baltijā.

Jaunie kritēriji, salīdzinot ar iepriekšējiem, kļuvuši labāk strukturēti un vieglāk uztverami, tajos likts uzsvars uz servisu, kvalitāti un viesu ērtībām. Ņemta vērā moderno tehnoloģiju attīstība, numuru un sabiedrisko telpu aprīkojums, kā arī saņemtie zaļie un kvalitātes sertifikāti. Kopējais izpildāmo kritēriju skaits palicis nemainīgs – 270, izmaiņas veiktas iegūstamo punktu sadalījumā. Nedaudz pieaudzis arī obligāti izpildāmo kritēriju skaits katrā no kategorijām, kā arī iegūstamo minimālo punktu skaits 3 līdz 5 zvaigžņu un 3 līdz 5 zvaigžņu "superior" kategorijās augstāko kategoriju viesnīcu kvalitātes un konkurētspējas celšanai. Kategorijas ietvaros vērtējums "Superior" attiecas uz izcilām viesnīcām ar izteikti vairāk punktiem, kā to prasa attiecīgā kategorija. Minētās viesnīcas sasniegušas nākamajai augstākai kategorijai nepieciešamo punktu skaitu, taču atbilst attiecīgās kategorijas minimālajām prasībām.

Apzīmējums "garni" attiecināms uz viesnīcām, kuras piedāvā vienīgi izmitināšanu, ieskaitot brokastis un iespējams nelielus aukstos ēdienus viesnīcas viesiem; tām nav publiska restorāna, banketu iespēju un apkalpošanasnumuros.

Latvijas viesnīcu sertifikācijas uzsākšana saskaņā ar jaunajiem kritērijiem vēl vairāk veicinās to atpazīstamību visā Eiropā un pasaulē un cels to pakalpojumu kvalitāti. Pielikumā sk. latviešu valodā tulkoto „Hotelstars Union" klasifikācijas kritēriju aktuālo redakciju, kas tika vienbalsīgi akceptēta pēdējā „Hotelstars Union" Klasifikācijas padomes sēdē.

Hotelstars Union sistēmas zīmi lieto
- rezervēšanas sistēmās;
- viesnīcu bukletos un reklāmas brošūrās;
- izmitināšanas izziņu un adrešu grāmatās;
- ceļvežos;
- stacionārajās reklāmās.

Hotelstars Union klasifikācija neattiecas uz vasarnīcām, brīvdienu mājām, dzīvokļu kompleksiem, hosteļiem un kempingiem.

SIA "Viesnīcu un restorānu centrs " 2015. gada laikā plāno sertificēto mītņu pārsertifikāciju saskaņā ar jaunajiem kritērijiem. Veikt sertifikāciju tiek aicinātas arī līdz šim nesertificētas mītnes.