Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

LVRA LOGO LV

Informācija medijiem, Rīga, 2023. gada 06. martā

LVRA Biedru kopsapulcē ievēl jaunu valdi.
LVRA prezidenta maiņa

Šī gada 3. martā, notika Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) ikgadējā Biedru kopsapulce, kuras ietvaros tika sniegts pārskats par paveikto 2022. gadā un prezentēti galvenie darbības virzieni 2023. gadam. Viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem bija jaunas valdes vēlēšanas.

Turpmākos 2 gadus LVRA valdē strādās: Andris Kalninš (viesnīca Rīga Islande Hotel), Rita Auziņa (AS LIDO), Ruslans Jamčinksis (viesnīca Monika Centrum Hotel), Ēriks Lingebērziņš (Biznesa augstskola Turība), Ainars Melders (viesnīca Vecgulbenes muiža), Jānis Priede (viesnīca Radisson Blu Latvija Conference&SPA Hotel), Dace Šķēle (viesnīca Hotel Jūrmala Spa), Valdis Vanadziņš (viesnīca Pullman Riga Old Town Hotel) un Inese Zača ( Mogotel Hotel Group).

Lasīt tālāk ...

1.2.2.1/16/A/010 Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

 

janis2

 

Cienījamie LVRA biedri un nozarē strādājošie!

Kā zināms, mūsdienu mainīgās situācijas dēļ un dažādu ģeopolitisko notikumu rezultātā viesnīcu un restorānu industrija pēdējos gados piedzīvojusi milzīgu satricinājumus, daudzos gadījumos esot pat uz izdzīvošanas robežas. Arī šis, 2023.gads, paredzams visai sarežģīts daudziem uzņēmumiem, tomēr, laikam ejot, mēs arvien esam spējuši pielāgoties straujajai apstākļu maiņai un saglabāt nozares vadošos spēlētājus un radušies jauni industrijas pārstāvji, kas veiksmīgi startē šajos apstākļos.

Arvien strādājām pie labākajām stratēģijām veiksmīgas uzņēmējdarbības uzturēšanai gan katrs atsevišķi, gan visi kopā nozares mērogā. To ir pierādījuši atsevišķi uzņēmumi, kas sekmīgi atraduši savas nišas, piemēram, viesnīcas, kas parādīja nozīmīgu apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, pat atvēruši savus uzņēmumus citās valstīs, un arī ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kurus droši varam uzskatīt par daļu no pilsētas kultūras identitātes, kas spēlē nozīmīgu lomu pilsētas dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Tūrisma nozare ir viena no nozarēm, kas nodarbina visvairāk cilvēku, tādējādi realizējot arī sociālo funkciju, jo liela daļa tajā nodarbināto ir mazkvalificētais darbaspēks.

Mēs, nozarē strādājošie, esam apņēmības pilni turpināt augt un attīstīties ar vēl lielāku sparu, jo ticam, ka šis gads būs sekmīgāks nekā pērnais - 2023.gadā spēsim sasniegt un pārsniegt 2019.gada rādītājus. Kopīgi nozares asociācijām jāprot pārliecināt politiķi, ka samazinot PVN likmi ēdināšanas nozarē, dosim iespēju atdzimt un nostiprināties restorānu nozarei, pirms izcīnam Michelin zvaigznes mūsu restorāniem, jāatrod efektīvākā mārketingam paredzēto līdzekļu investēšana, jāapgūst kopīga valoda ar RITA un Rīgas Domi Rīgas Tūrisma nodevas efektīvai investēšanai tūristiem atraktīvas vides radīšanai mūsu galvaspilsētā, tūrisma nozarei jāizdara produktīvs spiediens uz Rīgas Domi, lai Rīga atgūst zaudētās pozīcijas Baltijas valstu galvaspilsētu sāncensībā, tad varam cerēt uz arvien lielāku ārvalstu tūristu skaitu un attiecīgi arī labākiem apgrozījuma rādītājiem, lai mēs varētu vairāk atvēlēt līdzekļus personāla apmācībai dažādos līmeņos - gan vadībā, gan apkalpojošā personāla kvalifikācijas celšanā, kur ERAF atbalsts noņem milzīgu finanšu un organizatorisko nastu no mūsu pleciem.

Lielāka ikkatra zīmola atpazīstamība ir iespējama, jo iegūtā pieredze krīzes apstākļos, ļaus mums būt vēl prasmīgākiem gan jaunu klientu piesaistē, gan inovatīvu pakalpojumu attīstībā, gan situācijās, kad izveidosies jauni izaicinājumi.Vēlu visiem, lai mācību procesi rit raiti un produktīvi, palīdzot mums atgūt stabilitāti un kaldināt jaunus sasniegumus!

Jānis Naglis, LVRA prezidents

Lasīt tālāk ...

1.2.2.1/16/A/010 Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

Aprites ekonomika paver jaunas iespējas ceļā uz ilgtspējīgas attīstības domāšanu, kur vērts laicīgi apsvērt attiecīgās apmācības

eco vide

Arvien biežāk sabiedrībā tiek runāts par ilgtspējīgas attīstības domāšanu, vairums uzņēmumu to arī ir sākuši realizēt. Ilgtspējīga attīstība bieži vien tiek apzīmēta kā vides ietekmes, sociālās labklājības un pārvaldības principu ievērošana jeb ESG (Environment, Social, Governance). Viens no resursu patēriņa samazināšanas rīkiem ir, tā sauktā, aprites ekonomika, kas vienlaikus arī paver jaunas iespējas.

Aprites ekonomika ir viens no pamatprincipiem, kas varētu atbalstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izvirzīto ilgtspējas mērķu (Sustainable Development Goals) sasniegšanu, lai pietuvotos klimata neitralitātes mērķiem līdz 2050. gadam. Lai notiktu pāreja uz aprites ekonomiku, nepieciešams resursu lietošanas samazinājums, produktu dzīvescikla pagarinājums, atkārtota un dalīta lietošana, pārstrāde.

Varētu iedalīt vairākus aprites ekonomikas realizēšanas modeļus - ilglietojuma preču ražošana, preces nodošana lietošanā, piedāvājot nomas vai dalītās lietošanas pakalpojumu, atkārtota izejmateriālu izmantošana un preces savākšana un atkārtota pārdošana. Aprites ekonomikas biznesa modeļi nosaka to, kā organizācija veido, izplata un gūst labumu no preču un pakalpojumu pārdošanas, vienlaikus minimizējot savu ietekmi uz vidi.

Šāda pieeja uzskatāmi parāda, ka ilgtspējīgas un aprites ekonomikas principi ir jābalsta uz uzņēmuma vērtībām, spēju radīt inovatīvu risinājumu, kas uzrunās klientus un būs videi draudzīgs, kā arī uz prasmi veiksmīgi pozicionēt savu produktu, tajā skaitā izglītojot plašāku sabiedrību par ilgtspējas nozīmi savā biznesā. Būs jāapsver apjomīgu uzņēmuma darbinieku domāšanas un darba paradumu maiņu, kas iekļaus vairākkārtīgas dažāda līmeņa apmācības.

Avots: www.orients.lv

Lasīt tālāk ...

Can automation be the answer to staff shortage?

With the COVID crisis, some trends have become rooted in our habits, and new needs have emerged, including in the hospitality business. Among them: the surge in demand for automation. Initiated to reduce the risk of contagion  between humans, the digitalisation of some services such as online check-in/out – to name one – enabled travellers to feel safe and to keep traveling, while it has also empowered hoteliers, allowing them to maintain a certain level of business during the crisis, but also reallocate their human resources to higher value-added tasks.

Now with the labour shortage the hospitality industry is currently facing, and the inherent increase in salaries to attract & retain employees: could automation be an effective answer?

D-EDGE Hospitality Solutions shares some thoughts on how automation
can help facing staff shortage on their blog here

 

1.2.2.1/16/A/010 Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

Eiropa – jauna pasaule investīcijām un talantiem!

Eiropa jauna pasaule investīcijām un talantiem

Aģentūra “Live Riga” sadarbībā ar pērnā gada aprīlī dibināto Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūru, kas aptver investīciju, tūrisma un Rīgas starptautiskā pozicionējuma jomas, galveno uzsvaru liekot uz uzņēmējdarbības uzlabošanu, biznesa vides klimatu un ārvalstu tiešo investīciju piesaisti, kā vienu no būtiskākajiem 2022.gada plāniem, izvirzījusi izveidot un ieviest jaunus specializētus atbalsta mehānismus globālajiem biznesa pakalpojumiem, atbalstot labi apmaksātu darba vietu radīšanu.

Aģentūra “Live Riga” sadarbībā ar pērnā gada aprīlī dibināto Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūru, kas aptver investīciju, tūrisma un Rīgas starptautiskā pozicionējuma jomas, galveno uzsvaru liekot uz uzņēmējdarbības uzlabošanu, biznesa vides klimatu un ārvalstu tiešo investīciju piesaisti, kā vienu no būtiskākajiem 2022.gada plāniem, izvirzījusi izveidot un ieviest jaunus specializētus atbalsta mehānismus globālajiem biznesa pakalpojumiem, atbalstot labi apmaksātu darba vietu radīšanu.

Nesen aizsācies unikāls projekts - “Choose Europe”, kurā apvienojušās 14 Eiropas pilsētu un reģionu investīciju piesaistes aģentūras. Tā misija ir pozicionēt Eiropu kā ideālu vietu starptautiskiem uzņēmumiem ilgtspējīgai izaugsmei un konkurētspējas uzlabošanai. Projektā piedalās Rīgas, Amsterdamas, Bavārijas, Katalonijas, Berlīnes, Kopenhāgenas, Frankfurtes, Helsinku, Lionas, Parīzes,  Stokholmas, Vīnes, Varšavas un Cīrihes metropoles un reģioni. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktors Fredis Bikovs norāda: “Projekta mērķis ir uzsvērt kopīgās vērtības un stiprināt Eiropas ekonomiku. Sadarbības pamatā ir kopīgas Eiropas vērtības: uz cilvēku vērsts modelis, kas veicina stabilitāti, ilgtspējību un labklājību. Tā ir pirmā reize, kad ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) jomā konkurenti apvieno spēkus kopēja labuma vārdā. Esam gandarīti, jo Rīga ir vienīgā pilsēta no Baltijas reģiona, kas uzaicināta piedalīties šajā projektā.”

Amsterdam International Business – viena no šī tīkla dibināšanas institūcijām - direktors Peters de Kruiks uzsver, ka, ievērojot kopīgās Eiropas vērtības un neapdraudot sociālo un vides ilgtspējību, ir noteikts uzdevums piesaistīt pilsētām atbildīgas investīcijas ar pievienoto vērtību, lai veicinātu inovācijas un darba vietu radīšanu.

Avots: www.liveriga.com

Lasīt tālāk ...