Eiropas viesmīlības nozare nepiekrīt OTA ‘s nesenajiem mēģinājumiem atbalstīt juridisko nenoteiktību par vislielākās labvēlības režīma klauzulu.

Brisele, 2015. gada 30. septembris - HOTREC, Eiropas viesnīcu, restorānu un kafejnīcu asociācija, uzskata, ka nesenā rīcība no OTAs ir juridiskā nenoteiktība par to, kā piemērot labvēlības režīma klauzulu visā Eiropā. Skaidrs lēmums no Vācijas Federālā karteļu biroja (Bundeskartellamt) un Augstākās tiesas Diseldorfā, paziņojot, ka vislielākās labvēlības režīma klauzula ir nelikumīga Vācijā, pamatojoties uz Eiropas tiesību aktiem, kā arī pieņemot Likumu MACRON Francijā - ir skaidrs ceļš kā atjaunot uzņēmējdarbības brīvību Eiropā. Šāda brīvība atļauj ap 200.000 viesnīcu īpašniekiem Eiropā noteikt savas cenas un nosacījumus dažādos izplatīšanas kanālos, brīvi saskaņā ar saviem neatkarīga biznesa politikas apsvērumiem.

Read more...

Uzsākam jauno mācību gadu!

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija organizē informatīvu semināru viesnīcā Tallink Hotel Riga 21. oktobrī. Aptaujājot savus kolēģus izmantojot SIA Sapere Aude izstrādāto programmas atbalstu Balti Dati, ar prieku secinājām, ka aktivitāte bijusi salīdzinoši augsta un mēs saņēmām daudzas interesantas atbildes, par to, ko tad Jūs gribat dzirdēt semināros. Viena no šodienas aktualitātēm – “Norēķinu karšu pieņemšanas aspekti viesnīcās”. Prezentācijas laikā īpašu vērību veltīs shēmu (VISA/MasterCard/American Express) noteikumu atšķirībām, kā arī izmaiņām T&E sektora noteikumos, kas stāsies spēkā 2015. gada oktobrī.

Read more...

Latvija tiks prezentēta tūrisma izstādē “TITF 2015”Uzbekistānā

Š.g. 05. – 08.oktobrī Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā norisināsies tūrisma izstāde “TITF 2015”, kur Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies ar savu stendu. Jūrmalas stendā darbosies Jūrmalas tūrisma informācijas centra, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas, tūrisma aģentūru “Averoja” un “Bulta turs” pārstāvji. Stendā visi interesenti varēs saņemt plašu informāciju par atpūtas, veselības uzlabošanas iespējām Jūrmalā, Rīgā un citviet Latvijā. Savukārt, tūrisma aģentūru pārstāvji varēs nodibināt profesionālus kontaktus turpmākai sadarbībai.

Read more...

Jūrmala tiks popularizēta Kazahstānā

Lai paplašinātu tūristu ģeogrāfiju un piesaistīt jaunus tūristu grupas, Jūrmalas pilsētas dome šogad otro reizi piedalīsies ar savu stendu Kazahstānas tūrisma izstādē – “Astana Leisure”, kas notiks š.g. 24. – 26.septembrī Astanā.

Izstāde “Astana Leisure” ir lielākā Kazahstānas tūrisma rudens izstāde, kuras galvenie apmeklētāji ir tūrisma firmu pārstāvji un potenciālie tūristi. Šajā izstādē Jūrmalai ir savs stends, kura piedalīsies pārstāvji no Jūrmalas tūrisma informācijas centra, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas, tūrisma firmām “Averoja” un “Bulta turs”. Stendā varēs saņemt bezmaksas tūrisma informatīvos materiālus par Jūrmalu, Rīgu un Latviju.

Read more...

Digitālais vienotais tirgus veicina pieejamību un pārredzamību, tas atraisītu MVU potenciālu darbavietu radīšanā - saka ES amatpersonas un citi interesenti

Brisele, 2015. gada 15. septembris . Šodien, HOTREC -Viesnīcu, restorānu un kafejnīcu Eiropā jumta organizācija un UEAPME, MVU, kopā ar ieinteresētajām personām ES, amatpersonām un Eiropas Parlamenta deputātiem vienojās par nepieciešamību risināt digitālās problēmas, ar ko saskaras MVU Eiropā, lai veicinātu izaugsmi un darbavietu radīšanu.

In a joint HOTREC-UEAPME conference co-hosted by MEP Karas, chair of the SME intergroup, and MEP Tapardel, co-chair of the tourism intergroup, EU officials and stakeholders identified the need for a more open digital market. “The Commission is strongly engaged in developing a more accessible, transparent and therefore effective digital market for all SMEs alike. This is a major goal for the recently launched Digital Network”, explained Mr. Carlo Corazza, Head of Unit Tourism, Emerging and Creative Industries at DG GROW from the European Commission.

Read more...